Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji i demokracji obywatelskiej 'Synergia'

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Reklama

Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje przede wszystkim:

a) podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej oraz kulturowej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie ustawiczne,

b) zapobieganie powstawaniu i likwidacja wszelkiego typu barier związanych z dostępem do informacji i edukacji obywateli,

c) zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

d) działania służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego,

e) działanie na rzecz praw człowieka, w szczególności praw grup marginalizowanych i dyskryminowanych społecznie,

f) wspieranie aktywności obywatelskiej i propagowanie wartości płynących z idei społeczeństwa obywatelskiego,

aktywizację społeczności lokalnych

Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Adres biura:
Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji i demokracji obywatelskiej 'Synergia'
ul.
NIP:
9662000794
KRS:
0000333190
REGON:
200288717