Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Reklama
Prowadzimy szkolenia, kursy i warsztaty z ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego, archiwizacji dokumentacji, szacowania i zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych DPIA, procesu analizy i oceny ryzyka w ochronie informacji niejawnych, cyberbezpieczeństwa, szkolenia obronne

KSOIN

· upowszechnianiem wiedzy nt. bezpieczeństwa informacji

· popularyzacją systemu i zasad ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych oraz innych prawnie chronionych

· wspieraniem działalności społecznej i zawodowej pracowników pionów ochrony

· współudziałem w przygotowaniu i prowadzeniu studiów podyplomowych z zakresu ochrony informacji

· udzielaniem pomocy przedsiębiorcom przy ocenie i wdrażaniu systemowych rozwiązań ochrony informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych

· organizowaniem kursów, szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych konsultacji na zamówienie

ORGANIZUJEMY:

II Kongres Bezpieczeństwa Biznesu

27-28 marca 2019 r. Raszyn - Falenty k. Warszawy

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Kurs podstawowy z warsztatami praktycznymi dla kierowników kancelarii tajnych i niejawnych

25 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

25-29 marca 2019 r. Raszyn - Falenty k. Warszawy

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-17 maja 2019 r. Zakopane

10-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty doskonalące dla kierowników oraz pracowników kancelarii tajnych i niejawnych

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

27-29 marca 2019 r. Raszyn - Falenty k. Warszawy

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych międzynarodowych

27-29 marca 2019 r. Raszyn - Falenty k. Warszawy

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Nowy zawódSpecjalista Ochrony Informacji Niejawnych prowadzony zgodnie z krajowymi standardami kwalifikacji/kompetencji zawodowych - kod 242110

25 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Specjalista Ochrony Informacji Niejawnych - szkolenie uzupełniające dla pracowników pionów ochrony

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Warsztaty dla administratorów systemu i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym nt. szacowania i zarządzania ryzykiem – proces analizy i oceny ryzyka

18-20 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

Inspektor Ochrony Danych Kurs podstawowy z ochrony danych osobowych

25-27 lutego 2019 r. Szczyrk

25-27 marca 2019 r. Raszyn - Falenty k. Warszawy

15-17 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

10-12 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Warsztaty z ochrony danych osobowych dla Inspektorów Ochrony Danych oraz Specjalistów ds. ochrony danych

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

27-29 marca 2019 r. Raszyn - Falenty k. Warszawy

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

12-14 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

NOWOŚĆ! Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych. Ocena skutków dla ochrony danych – DPIA

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

Warsztaty - procedura pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

13-15 maja 2019 r. Zakopane

Szkolenie obronne

18-20 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

15-17 maja 2019 r. Zakopane

Warsztaty praktyczne z procedur obronnych. Realizacja zadań obronnych przez przedsiębiorców w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II

15-17 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-26 czerwca 2019 r. Zakopane

NOWOŚĆ! Opracowanie i wdrażanie procedur Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa dla operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

25-27 marca 2019 r. Raszyn - Falenty k. Warszawy

10-12 czerwca 2019 r. Białka Tatrzańska

Zarządzanie Bezpieczeństwem Obiektów

6-8 marca 2019 r. Szczyrk

15-17 maja 2019 r. Zakopane

Warsztaty z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

20-22 marca 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Kurs archiwistów I stopnia

25 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

15-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

24-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Warsztaty z archiwizacji dokumentów

27 lutego-1 marca 2019 r. Szczyrk

17-19 kwietnia 2019 r. Bukowina Tatrzańska

26-28 czerwca 2019 r. Zakopane

Szkolenia na zamówienie indywidualne prowadzone zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych dla:

· osób posiadających poświadczenie bezpieczeństwa, które organizuje pełnomocnik ochrony

· osób ubiegających się o dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego – SWB i PBE

Dokumentacja zostanie opracowana po przeprowadzeniu analizy ryzyka z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej, w której maja być przetwarzane informacje niejawne.

Indywidualne konsultacje i szkolenia na zamówienie

Szczegółowa tematyka, termin i czas szkoleń pozostaje do bezpośredniego uzgodnienia z zainteresowaną jednostką organizacyjną.

Informacja o ofercie szkoleniowej KSOIN, zakres tematyczny szkoleń, informacje organizacyjne oraz formularze zgłoszenia uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.ksoin.pl.

Cennik usług
szkolenia 3 dniowe
1800-1900 zł
szkolenia 5 dniowe
2400-2600 zł
Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
NIP:
634-25-59-104