Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Doradca Podatkowy Piotr Stróżyna

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Reklama
„MOJĄ MISJĄ JEST WSKAZYWANIE BEZPIECZNEJ DROGI W GĄSZCZU WIELU NIEJASNYCH I CZĘSTO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW”. PIOTR STRÓŻYNA

Doradztwo podatkowe – porady, opinie, bieżące konsultacje:

·         wyjaśnienia praktycznego znaczenia bardziej złożonych przepisów, przytaczanie interpretacji przepisów - urzędowych dokonanych przez Ministra Finansów oraz stosowanych przez sądy administracyjne w uzasadnieniach wyroków, a także formułowanych w uchwałach podejmowanych przez Sąd Najwyższy,

·         pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych,

·         sporządzanie opinii i ekspertyz podatkowych,

·         przeprowadzanie kontroli wewnętrznych pod kątem poprawności wywiązywania się przez klienta 
z obowiązków wynikających z przepisów,

·         udzielanie porad podatkowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także prawa gospodarczego i prawa pracy.,

·         szkolenia z tematyki prawa podatkowego i zagadnień pokrewnych,

·         opracowywania dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych,

·         pomoc w opracowaniu procedur wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

·         rozliczenia podatkowe, sporządzanie zeznań,

·         opracowywanie dokumentacji ochrony danych osobowych.

Występowanie w imieniu podatnika w sprawach podatkowych:

·         uczestnictwo w postępowaniu podatkowym, czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej
lub skarbowej jako pełnomocnik podatnika,

·         sporządzanie odwołań od decyzji organów,

·         sporządzanie zażaleń, podań i innych pism z zakresu postępowania administracyjnego,

·         sporządzanie zapytań o interpretacje przepisów prawa podatkowego do biur informacji podatkowej,

·         sporządzanie skarg do sądów administracyjnych,

·         występowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Stała obsługa doradcza:

·         udzielanie bieżących informacji, porad i konsultacji z zakresu tematyki objętej umową,

·         regularna wysyłka newslettera,

·         bieżące informowanie o zmianach przepisów, które mają znaczenie dla prowadzonej przez klienta działalności, informacje te będą zawierały zwięzłe określenie istoty zmian, komentarz dotyczący ewentualnego wpływu tych zmian na działalność gospodarczą klienta oraz odniesienie do przepisów zmieniających stan prawny z podaniem ich źródła,

·         pozostałe czynności z zakresu doradztwa – zgodnie z potrzebami klienta,

·         udzielanie klientowi pierwszeństwa przy świadczeniu usług.

Zakres naszej usługi wdrożeniowej RODO obejmuje (przewidujemy około 6 spotkań u klienta):

·         instruktaż dla zespołu roboczego powołanego w celu rozpoczęcia procesu;

·         szacowanie ryzyka i ocenę skutków przetwarzania (DPIA) z wykorzystaniem metod stosowanych w normach rodziny ISO 27 000 oraz 31 000;

·         zastosowanie w przedsiębiorstwie odpowiednich zasad technicznych oraz organizacyjnych  (w tym systemu informatycznego) zapewniających wymagany stopień bezpieczeństwa przepływu danych;

·         wsparcie w opracowaniu dokumentacji procesów przetwarzania danych osobowych, umów powierzenia, klauzul zgody;

·         pomoc przy spełnieniu obowiązku informacyjnego;

·         szkolenie dla pracowników po wykonaniu usługi wdrożeniowej w celu zapoznania się z nowymi zasadami organizacyjnymi;

·         darmowe konsultacje w trakcie współpracy;

·         post-audyt zgodności przetwarzania i ochrony danych osobowych z przepisami

Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Doradca Podatkowy Piotr Stróżyna
ul. Łużycka 16
44-100 Gliwice
NIP:
631-020-24-39