Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama
Wspieramy ludzi, poprzez zapewnianie im pomocy psychologicznej,psychiatrycznej, terapeutycznej i prawnej

A) Wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im pomocy psychologicznej,
psychiatrycznej, terapeutycznej i prawnej.

B) Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zdrowotnej (ciężkie choroby),
zawodowej ( stres, wypalenie zawodowe) i życiowej.

C) Działalność edukacyjna na rzecz zdobywania i utrwalania kompetencji
społeczno-emocjonalnych kierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych.

D) Działalność edukacyjna na rzecz promowania mediacji w środowisku
szkolnym, rodzinnym i zawodowym.

E) Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej,
przeciwdziałaniem otyłości, patologiom społecznym i szeroko
rozumianym uzależnieniom.

Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Adres biura:
Stowarzyszenie FUNDAMED
ul. Cibórz 20/6
66-213 Skąpe
NIP:
9271962135
KRS:
0000757043
REGON:
381872609