Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Pomoc w napisaniu wniosku o dotację

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Reklama
Pomogę w napisaniu wniosku o dotację dotacji dla organizacji/ napisanie projektu

Cała Polska. Pomogę w napisaniu wniosku dotacyjny dla organizacji pozarządowej- możliwość tworzenia wniosków dotacyjnych z funduszy samorządowych, wojewódzkich, państwowych ( konkursy NIW, FIO, PFRON, ASOS, Ministerstw etc. itd.), unijnych oraz innych korporacyjnych itd. konkursów. Posiadam ponad 15 letnie doświadczenie w tworzeniu, realizacji, koordynacji i rozliczeniach projektów realizowanych przez organizację pozarządowe. W swojej karierze tworzyłem kilkadziesiąt różnorodnych wniosków dotacyjnych, które uzyskały wsparcie finansowe. Specjalizuję się głównie w projektach organizujących szkolenia, warsztaty, kampanie społeczno/edukacyjno, zajęcia rehabilitacyjne oraz projekty realizujące inne działania edukacyjne, promocyjne, organizujące eventy, koncerty, konferencje oraz realizujące wydawnictwa edukacyjne. Dla mniejszych organizacji w ramach współpracy możliwość przygotowania planu rozwoju i planu pozyskiwania funduszy oraz możliwa pomoc w jego realizacji, czy też przygotowania danego zespołu do tworzenia samodzielnego wniosków. Dla zainteresowanych członków danego stowarzyszenia możliwa pomoc w organizacji spotkania członków stowarzyszenia, którego celem będzie opracowanie lub dopracowanie strategii rozwoju organizacji. Dysponuję także kontaktem do innych mniejszych organizacji, mogących być partnerem danej organizacji w konkretnym regionie oraz kontaktem do kilku grup wolontariuszy. Stawka wynagrodzenia ustalana indywidualnie w zależności od wielkości projektu, zakresu prac i możliwości finansowych/wielkości danej organizacji, możliwość negocjacji ceny. Forma umowa zlec./dzieło.

Mieszkam w województwie małopolskim, jednak istnieje możliwość współpracy z organizacjami z innych regionów. W przypadku pozytywnej oceny danego wniosku na życzenie organizacji mogę także doradzić i pomóc w zdobyciu niezbędnego wkładu własnego i profesjonalnej oraz kompleksowej realizacji oraz rozliczeniu danej dotacji.

Dane kontaktowe
E-mail:
Pokaż
Adres biura:
Pomoc w napisaniu wniosku o dotację
ul.
NIP:
00000