Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja MULTI MULTUS-Wiele Dla Wielu

Obsługuje 3 organizacji
Reklama
Reklama
Ochrona zdrowia , pomoc osobom potrzebującym , szkolenia i doradztwo
Zdjęcie

Logo

Autor/źródło: Fundacja MULTI MULTUS - WIELE DLA WIELU
Zdjęcie

Logo MAŁE

Autor/źródło: Fundacja MULTI MULTUS - WIELE DLA WIELU
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2

Jesteśmy organem prowadzącym Instytut Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego TOWER

Jesteśmy wydawcą tytułu prasowego TOWER NEWS

Jesteśmy Operatorem WYRÓŻNIENIA " MEDIA PROSPOŁECZNE " I „FIRMA PROSPOŁECZNA”

Celami Fundacji są:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności dzieci i młodzieży.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; osób dotkniętych przewlekłymi chorobami układu oddechowego, a szczególnie astmą oskrzelową.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; z uwzględnieniem osób pozbawionych wolności.
5. Promocja działań statutowych i organizacji wolontariatu.

Obsługiwane organizacje (3)
  • Kapituła Wyróżnienia Media I Firma Pro Społeczna・Częstochowa
  • Polskie Stowarzyszenie Poetów Niezależnych・Częstochowa
  • Instytut Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego TOWER・Częstochowa
Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Fundacja MULTI MULTUS-Wiele Dla Wielu
ul. ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa
NIP:
949-219-34-22
KRS:
0000443431
REGON:
243130421