Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja MULTI MULTUS-Wiele Dla Wielu

Obsługuje 3 organizacji
Reklama
Reklama
Ochrona zdrowia , pomoc osobom potrzebującym , szkolenia i doradztwo
Zdjęcie

Logo

Autor/źródło: Fundacja MULTI MULTUS - WIELE DLA WIELU
Zdjęcie

Logo MAŁE

Autor/źródło: Fundacja MULTI MULTUS - WIELE DLA WIELU
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2

Jesteśmy organem prowadzącym Instytut Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego TOWER

Jesteśmy wydawcą tytułu prasowego TOWER NEWS

Jesteśmy Operatorem WYRÓŻNIENIA " MEDIA PROSPOŁECZNE " I „FIRMA PROSPOŁECZNA”

Celami Fundacji są:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w szczególności dzieci i młodzieży.
2. Ochrona i promocja zdrowia.
3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; osób dotkniętych przewlekłymi chorobami układu oddechowego, a szczególnie astmą oskrzelową.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie; z uwzględnieniem osób pozbawionych wolności.
5. Promocja działań statutowych i organizacji wolontariatu.

Obsługiwane organizacje (3)
  • Kapituła Wyróżnienia Media I Firma Pro Społeczna・Częstochowa
  • Polskie Stowarzyszenie Poetów Niezależnych・Częstochowa
  • Instytut Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego TOWER・Częstochowa
Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Fundacja MULTI MULTUS-Wiele Dla Wielu
ul. ul. Focha 19/21
42-217 Częstochowa
NIP:
949-219-34-22
KRS:
0000443431
REGON:
243130421