Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja Oświatowa Sollers Expert

Obsługuje 3 organizacji
Reklama
Reklama
Jesteśmy wizjonerami zakochanymi w edukacji. Chcemy ją zmieniać i tworzyć na nowo - nowatorska, podążająca za uczniami, zindywidualizowana - tworzymy miejsca do nauki w innowacyjny, alternatywny sposób, pracujemy nad wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji, świadczymy usługi szkoleniowe, zapewniamy opiekę psychologiczno - pedagogiczną. Nasze obiekty są bez barier architektonicznych.
Zdjęcie

https://www.facebook.com/noweLOweWRO

Autor/źródło: www.losollers.pl
Zdjęcie

https://www.facebook.com/noweLOweWRO

Autor/źródło: www.losollers.pl
Zdjęcie

https://www.facebook.com/obiezyswiatmontessori

Autor/źródło: www.obiezyswiatmontessor.pl
Zdjęcie

https://www.facebook.com/obiezyswiatmontessori

Autor/źródło: www.obiezyswiatmontessor.pl
Zdjęcie

https://www.facebook.com/obiezyswiatmontessori

Autor/źródło: www.obiezyswiatmontessor.pl
Miniatura zdjęcie 1
Miniatura zdjęcie 2
Miniatura zdjęcie 3
Miniatura zdjęcie 4
Miniatura zdjęcie 5

Fundacja Oświatowa Sollers Expert działa na rzecz wyrównywania dostępu do edukacji, obecnie w ramach fundacji prowadzimy:

1. Liceum Ogólnokształcące Sollers, Wrocław ul. Ostrowskiego 30b, budynek SWPS

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Sollers” jest liceum na miarę XXI wieku. Wszystkie komponenty, takie jak nowe, przestronne i klimatyzowane sale, małe grupy zajęciowe, korzystanie z najnowszych form wspierania edukacji – zarówno w zakresie prowadzenia zajęć, jak i pomocy dydaktycznych, indywidualne podejście do uczniów, stawianie na rozwój kompetencji kluczowych, kompleksowe przygotowanie nie tylko do matury, ale również przygotowanie do dalszego kształcenia na uczelniach wyższych, programy wspierające wszechstronny rozwój (Łowcy Talentów, Uniwersytet Kompetencji Sollers i inne), sprawiają, że jest to szkoła sukcesu, wypuszczająca spod swych skrzydeł championów. Warto postawić na najlepszą edukację, ponieważ stanowi ona podwaliny pod przyszłe, dorosłe życie. Realizujemy podstawę programową wg. własnych autorskich programów - wróciliśmy np do doświadczeń z biologii, chemii, zajęć z mikroskopem, zajęć praktycznych, ćwiczymy retorykę i sposób prowadzenia dyskusji, mamy 3 języki prowadzone w sposób konwersatoryjny, dodatkowe zajęcia z psychologii i fotografii, plastykę w zupełnie nowej odsłonie - naukę grafiki, filcowania, ceramikę, rozszerzenia przedmiotów do wyboru. Codziennie do dyspozycji jest psycholog lub pedagog, których główną funkcją jest wspieranie uczniów, praca nad systemem wartości, mamy również zajęcia z Mindfulness i techniki relaksacyjne.

2. Przedszkole Obieżyświat z elementami Pedagogiki Montessori Wrocław, ul. Mokronoska 2a

„Dziecko jest budowniczym człowieka. Każdego człowieka na tym świecie, ukształtowało kiedyś dziecko, którym kiedyś był.” (M.Montessori)

Istotą, duchem naszego przedszkola jest wolność. Dajemy dzieciom prawdziwą wolność – nie ograniczamy ich aktywności, podsuwamy im narzędzia, które umożliwiają im poznanie świata, przy czym zawsze jesteśmy gotowi na wyjaśnianie, udzielanie odpowiedzi lub wskazywanie drogi do samodzielnego jej odkrycia.

Nauczanie Metodą Montessori

Nauka przez działanie Dzieci doskonalą umiejętności, wiadomości, kompetencje poprzez własną spontaniczną aktywność. Zdobywają doświadczenie przy wsparciu nauczycieli, którzy rozbudzają ich motywację do działania poprzez odpowiednio przygotowane narzędzia i materiały do pracy.

Samodzielność i swobodny wybór Dzieci same wybierają przedmiot działań w odpowiednio przygotowanej przestrzeni. Ustalają również czas i tempo swojej pracy. Uczą się oceniać poziom własnych umiejętności poprzez samodzielny wybór. Dzieci mogą pracować w dowolnym miejscu, przemieszczać się, rozmawiać, pod warunkiem, że nie przeszkadzają innym. Takie działania dzieci sprawiają, że czują się kompetentne, sprzyjają ich indywidualnemu rozwojowi, jak również uczą empatii i zrozumienia.

Porządek Każdy przedmiot w naszym przedszkolu ma swoje miejsce, dbamy o uporządkowaną przestrzeń, bo właśnie to sprzyja kreatywności i twórczości. Tam, gdzie jest chaos, nie ma miejsca na rozwój. Nasze dzieci uczą się porządku w swoim otoczeniu i działaniu – nauczyciele pokazują im jakie wartości niesie ze sobą dobrze zorganizowana przestrzeń. Wszystko w salach jest dostępne dla dzieci, tak by mogły korzystać z wszelkich pomocy w dowolny, ale również bezpieczny sposób, a po skończonej pracy, pomoce są odnoszone na miejsce.

Uważność i oddech w ciszy Uważność (mindfulness) to doświadczanie chwili obecnej, naszym dzieciom umożliwiamy skupienie się i koncentrację na teraźniejszości – co czuję, jakie towarzyszą mi emocje – czyli jak wygląda mój wewnętrzny świat, ale i zauważenie tego, co nas otacza – dźwięki, zapachy, inne bodźce dochodzące do nas z otoczenia. Ważne jest, aby w tym pędzie życia umieć się zatrzymać i skoncentrować.

Rola grupy Przebywanie w grupie mieszanej wiekowo rozwija w dzieciach umiejętność życia w społeczeństwie. Uczą się one od siebie wzajemnie - dziecko, które wchodzi w rolę mentora, uczy się cierpliwości i nabiera poczucia kompetencji, dzieci młodsze dużo szybciej się uczą od starszych dzieci, a jeśli nie są zadowolone z odpowiedzi kolegi czy koleżanki mają wsparcie nauczyciela, który zawsze chętnie odpowie na pytania.

Indywidualny rozwój Każde dziecko rozwija się we własnym tempie, według własnych możliwości, a rolą nauczyciela jest wspieranie własnych uzdolnień dziecka. Istotą nauczania w naszym przedszkolu jest podążanie za dzieckiem, udostępnianie mu narzędzi i materiałów do pracy, ponieważ dziecko podejmuje samodzielnie wybrane zadania, do których jest już gotowe.

Nasze przedszkole wspiera rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami, możliwościami i zainteresowaniami. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Uczą się samodzielności. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki różnorodnym zajęciom dydaktycznym i edukacyjnym, z elementami pedagogiki Montessori dzieci rozwijają takie umiejętności jak: komunikacja z innymi i wyrażanie własnych potrzeb, kreatywne rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie oraz umiejętność współdziałania. Zapewniamy bezpieczny pobyt maluchów, w przyjaznej atmosferze akceptacji i zrozumienia. Nauczyciele dbają o przygotowanie najkorzystniejszego otoczenia, które pobudza motywację dziecka do uczenia się. Bacznie obserwują i wspierają wychowanków. Pracujemy z wielkim zaangażowaniem, otaczamy podopiecznych troską i uśmiechem. Każdego dnia z entuzjazmem i pomysłowością uczymy, wyjaśniamy, inspirujemy, jednocześnie pozostawiamy przestrzeń na odkrycia i własną twórczość dzieci. Zapoznajemy małego człowieka z historią i dziedzictwem światowym, kulturą narodową i regionalną. Dzieci wzbogacają swoją wiedzę o świecie, rozwijają wrażliwość, kreatywność, tolerancję. Propagujemy edukację prozdrowotną i postawę proekologiczną. Rozwijamy zainteresowania problemami globalnymi. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie i aktywności poznawczej i ruchowej w naturalnym otoczeniu. Kształtują szacunek do przyrody. Uczą się odpowiedzialności za siebie i za świat. Kreujemy wspólnie z rodzicami człowieka, który chce a nie musi. Ściśle współpracujemy z rodzicami. Uwzględniamy ich potrzeby i oczekiwania. Wspieramy aktywność dziecka w myśl tezy POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU.

w trakcie przygotowań:

Przedszkole Obieżyświat Prim ul. Idzikowskiego, Wrocław,

Szkoła Podstawowa Sollers,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Mokronoska 2a

Cennik usług
Czesne Liceum Ogólnokształcące Sollers, w cenie 3 języki, zajęcia dodatkowe i koła naukowe, opieka psychologiczno - pedagogiczna, a także kompleksowe przygotowanie do matury i realizacja podstawy programowej wg autorskich programów
800 zł / miesiąc
Czesne Przedszkole Obieżyświat obejmuje: • nauczanie oparte na założeniach pedagogiki Marii Montessori oraz zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN • rytmikę, muzyka i śpiew • warsztaty kulinarne • warsztaty plastyczno-techniczne • warsztaty ekologiczne • warsztaty podróżnicze • warsztaty małego naukowca • warsztaty krawieckie • zajęcia logopedyczne • opieka psychologiczna • ceramika • język angielski • język niemiecki • gimnastyka korekcyjna • imprezy okolicznościowe (Pasowanie na Przedszkolaka, Mikołajki, Bal Karnawałowy i wiele innych)
od 6.30 do 17.00 722zł/miesiąc, od 8 do 13 425zł/miesiąc, od 9 do 11 225zł/miesiąc
Obsługiwane organizacje (3)
  • Liceum Ogólnokształcące Sollers・Wrocław
  • Przedszkole Obieżyświat z elementami Pedagogiki Montessori, Centrum Nauki Metodą Montessori・Wrocław
  • Przedszkole Obieżyświat Prim・Wrocław
Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Fundacja Oświatowa Sollers Expert
ul. Ostrowskiego 30b
53-238 Wrocław
NIP:
8952189575
KRS:
0000732924
REGON:
380301744