Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Audyt i finanse Izabela Kraśnicka

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Dzięki tej wizytówce
nie musimy polegać na reklamach.
Dziękujemy!
Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego wg Załącznika nr 6

Edycja pliku Excel i automatyczny eksport do Word

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, chciałabym Państwa wesprzeć w sporządzaniu sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych wg Załącznika nr 6. Oferuję Państwu zautomatyzowane narzędzie do stworzenia sprawozdania finansowego.

Najważniejsze funkcjonalności narzędzia:

  • umożliwia wypełnianie danych w arkuszu EXCEL, dzięki czemu arkusz samodzielnie przelicza sumy
  • w arkuszu zaszyte są formuły pokazujące informacje o błędach liczbowych (niespójność danych)
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z ważniejszymi zasadami rachunkowości jest już wstępnie opracowane (wystarczy dostosować informacje do danej organizacji)
  • Bilans i Rachunek Wyników odwołują się do not umieszczonych w Dodatkowych Informacjach i Objaśnieniach do sprawozdania finansowego
  • Dodatkowe Informacje i Objaśnienia zawierają wszystkie ujawnienia wymagane Załącznikiem nr 6 do Ustawy o Rachunkowości
  • nota o dodatkowych informacjach na temat aktywów i pasywów zawiera propozycję ujęcia danych w formie tabelarycznej dla każdej z istotnej pozycji bilansu, występującej w mniejszej organizacji pozarządowej
  • na podstawie narzędzia EXCEL powstaje automatycznie dokument WORD będący sprawozdaniem finansowym dokument WORD można dowolnie edytować po przerwaniu połączenia z plikiem EXCEL.

Zapraszam do kontaktu.

Cennik usług
Narzędzie do sporządzenia sprawozdania finansowego
od 100 zł
Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Audyt i finanse Izabela Kraśnicka
ul. Marii Konopnickiej 16
55-011 Siechnice
NIP:
8992352840