Usługi dla NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Reklama
Reklama
Fundacja Ziemia i My prowadzi działania na rzecz edukacji w zakresie nowych technologii oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, szkołach, instytucjach,  i innych organizacjach.
Akcja non profit Tydzień z robotem organizowana przez Fundację ZIEMIA I MY w szkołach ponadpodstawowych

Akcja non profit Tydzień z robotem organizowana przez Fundację ZIEMIA I MY w szkołach ponadpodstawowych

Fundacja Ziemia i My prowadzi działania na rzecz edukacji w zakresie nowych technologii oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, szkołach, instytucjach, i innych organizacjach. Promujemy nowoczesne podejście do przedsiębiorstwa i człowieka, polegające na wsparciu siebie nawzajem, przekazywaniu doświadczenia, promocji ciekawych i nowych technologii w oparciu o ekologiczne rozwiązania. Prowadzimy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych. Popieramy strategię ochrony środowiska ONZ, która ma na celu między innymi zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu. Budujemy partnerstwa, inicjatywy i programy nauczania, które przygotowują młode osoby do odnoszenia sukcesów na rynku pracy z wzajemną korzyścią dla przedsiębiorstw. Zrzeszamy ekspertów, specjalistów i pasjonatów z zakresu nowoczesnych technologii oraz ochrony środowiska.

Swoje działania obecnie skupiamy na:

  1. Specjalistycznych szkoleniach dla Nauczycieli dążących do podniesienia poziomu nauczania w placówkach oświatowych.
  2. Warsztatach z druku, projektowania i skanowania 3D, które uczą kreatywnego myślenia, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i w praktyczny sposób pokazują nowe technologie, zapewniając dobry start w przyszłość.
  3. Współpracy z organizacjami, samorządami, urzędami, firmami i innymi instytucjami w celu rozpowszechniania informacji o nowoczesnych technologiach. Budujemy partnerstwa, inicjatywy i programy nauczania, które przygotowują młode osoby do odnoszenia sukcesów na rynku pracy z wzajemną korzyścią dla przedsiębiorstw.
  4. Organizacji spotkań online między przemysłem, a placówkami oświatowymi w celu wspierania krajowego rynku pracy przez kształcenie przyszłych pracowników w zakresie praktycznych umiejętności zawodowych.
  5. Organizacji wycieczek dydaktycznych do firm produkcyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.

Więcej informacji na stronie www.ziemiaimy.org

Cennik usług
Warsztaty z druku, projektowania i skanowania 3D
40 zł. za 1,5 godz.
Warsztaty z fotografii dla zerówek
30 zł. za godz.
Organizacja wycieczek dydaktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
około 120 zł. za osobę w zależności od odległości szkoły od firmy produkcyjnej
Opinie klientów (15)
Zaświadczamy, że Fundacja ZIEMIA I MY zorganizowała i przeprowadziła szkolenie w ramach projektu pn.:”SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI – zapobieganie skutkom COVID -19 w rozwoju edukacji w warszawskich placówkach edukacyjnych.” dla Nauczycieli z naszej szkoły w wymiarze 94 godzin. Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z grupą cechował pełen profesjonalizm oraz wysoki poziom merytoryczny. Szkolenie w pełni zaspokoiło potrzeby Nauczycieli i oczekiwania zarówno w zakresie kompetencji prowadzącego, materiałów szkoleniowych oraz sposobu prowadzenia zajęć jak również w zakresie organizacyjnym. Z satysfakcją stwierdzamy, iż Fundacja wykazała się pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem podczas szkolenia. Polecamy ich jako rzetelnych i godnych zaufania wykonawców szkoleń. Również w ramach kolejnych działań i współpracy z fundacją braliśmy udział w projekcie ” Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowe technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości” w którym to uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zaprezentowania naszego technikum Mechatronicznego nr 1. Uczniom szkół podstawowych, sam pomysł spotkań online w obecnym czasie będziemy kontynuować w kolejnych miesiącach. Działania proponowane przez Fundację stanowią znaczące wsparcie dla Nauczycieli w pozyskiwaniu wiedzy dotyczących nowoczesnych technologii oraz kształtowania kapitału ludzkiego. Dzięki tym działaniom uczniowie mają znacznie szersze możliwości poznania własnych atutów, a także lepiej kształtować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. Mamy nadzieję, iż uda się kontynuować projekty na rzecz edukacji w Polsce wraz z fundacją, oraz tworzyć nowe możliwości współpracy, z przyjemnością będziemy w nich uczestniczyć.
Sławomir Kasprzak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 1 przy ul. Wiśniowej 56
Fundacja ZIEMIA I MY współpracuje z naszym Zespołem Szkół w Gorzycach od września 2019r. W tym czasie głównym obszarem działania Fundacji była realizacja szkoleń z zakresu mechatroniki wśród Nauczycieli zainteresowanych dokształcaniem zawodowym. Działania Fundacji dążą do zapewnienia młodzieży dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz możliwości integracji pomiędzy sektorem szkolnictwa, a rynkiem pracy. Fundacja w wydatny sposób wspierała szkołę we wdrażaniu nowych systemów sterowania maszynami CNC. Realizowała szkolenia dla nauczycieli z tego zakresu oraz służyła merytorycznym wsparciem przy wdrażaniu nowych treści do programu nauczania zgodnie z oczekiwaniami partnerów przemysłowych szkoły. Fundacja ZIEMIA I MY w sposób profesjonalny, terminowy i zgodny z umową wywiązała się z umówionych zadań. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę z pełnym przekonaniem polecamy Fundację ZIEMIA I MY jako partnera na poziomie szkoleniowym, edukacyjnym oraz doradczym.
Jarosław Augustynowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. W. Reymonta nr 206 w Warszawie brała udział w projekcie pn. „Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowoczesne technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości” finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, który realizowała Fundacja ZIEMIA I MY. W ramach projektu dla dzieci przeprowadzone zostały warsztaty z druku 3D wraz z pogadanką na temat kompetencji przyszłości. Fundacji ZIEMIA I MY wywiązała się ze swoich działań wzorowo. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów. Spotkały się one z bardzo pozytywnym odbiorem u dzieci. W przyszłości chętnie podejmiemy współpracę z Fundacją. Biorąc pod uwagę zaangażowanie, umiejętności i kompetencje Fundacji, pragniemy udzielić jej najlepszej rekomendacji.
Małgorzata Kober - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie
Zespół Szkół im. M. Kasprzaka w Warszawie udziela rekomendacji Fundacji ZIEMIA I MY z siedzibą w Warszawie, która zorganizowała szkolenia dla nauczycieli "Zapobieganie skutkom COVID 19 w rozwoju edukacji w warszawskich placówkach edukacyjnych" oraz szkolenie dla uczniów w ramach projektu " Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowoczesne technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości". Szkolenia prowadzone były profesjonalnie w miłej atmosferze i spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Fundację ZIEMIA I MY jako rzetelnego i godnego do współpracy partnera.
Krzysztof Ślusarczyk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 36
Technikum nr 7 w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" potwierdza współpracę z Fundacją ZIEMIA I MY w 2020r. Fundacja przeprowadziła szkolenia dla nauczycieli z terenu M.St. Warszawy w ramach projektu "Szkolenia dla Nauczycieli -zapobieganie skutkom COVID 19 w rozwoju edukacji w Warszawskich placówkach edukacyjnych" oraz szkolenia dla uczniów "Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowoczesne technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości". Fundacja posiada niezbędną wiedzę, kompetencje i narzędzia do prowadzenia szkoleń. Na każdym szczeblu współpracy spotkaliśmy się z wielkim zaangażowaniem i życzliwością Fundacji. Z przyjemnością rekomenduję Fundację ZIEMIA I MY.
Agnieszka Borkowska Gut - Dyrektor ZS im. Stanisława Wysockiego
Szkoła Podstawowa nr 52 im. M. A. Dawidowskiego "Alka" w Warszawie w roku 2020 miała przyjemność współpracować z Fundacją ZIEMIA I MY przy projekcie "Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowoczesne technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości" dofinansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach projektu dla dzieci z klas 4-7 przeprowadzone zostały wysokospecjalistyczne warsztaty z Druku 3D, dążące do podniesienia poziomu kompetencji przyszłości dzieci w szkołach podstawowych oraz placówkach oświatowych na terenie M. St. Warszawy. Fundacja ZIEMIA I MY wywiązała się ze swoich działań wzorowo. W przyszłości chętnie podejmiemy współpracę z Fundacją.
Ewa Gałązka - Dyrektor SP nr 52
W SP 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie w roku 2020 zorganizowane zostały warsztaty z druku 3D oraz pogadanka nt. kompetencji przyszłości przeprowadzona przez Fundację ZIEMIA I MY. Warsztaty zrealizowane zostały na podstawie projektu pn. "Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowoczesne technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości" finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa. Fundacja ZIEMIA I MY wywiązała się ze swoich działań wzorowo. Warsztaty przeprowadzone zostały profesjonalnie i kompetentnie. Życzylibyśmy sobie, aby każda współpraca z organizacjami wyglądała podobnie. Polecamy współpracę z Fundacją ZIEMIA I MY.
Alicja Marciniak - Dyrektor SP 298 w Warszawie
Szanowni Państwo, W czerwcu 2021 r. uczestniczyliśmy w projekcie pn „KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI POPRZEZ REALIZACJĘ WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH” realizowanym przez Fundację ZIEMIA I MY, a dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Warsztaty zostały przeprowadzone profesjonalnie i kompetentnie, uczniowie mieli możliwość zapoznania się z Drukarką 3D i skanerem, oraz stworzenia własnych projektów, a tym samym pozyskali wiedzę z zakresu kompetencji przyszłości. Cieszymy się, że Fundacja ZIEMIA I MY ułatwia dostęp do edukacji wszystkim na każdym etapie życia, wspiera w stałym podnoszeniu kompetencji. Fundacja działa sprawnie i rzetelnie, wspiera Nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, wykorzystuje innowacyjne działania w procesie nauczania. Serdecznie dziękujemy za współpracę oraz rekomendujemy wspólne działania z Fundacją ZIEMIA I MY.
Urszula Wysocka - Dyrektor SP nr 1 w Zielonce
Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy Fundacji ZIEMIA I MY za przeprowadzenie praktycznych zajęć pozalekcyjnych - warsztaty z druku 3D ukierunkowane na pozyskanie kompetencji przyszłości oraz wsparcie uczniów i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu kompetencji przyszłości w ramach projektu „KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI POPRZEZ REALIZACJĘ WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Uczniowie naszej szkoły z klas 4-7 mieli możliwość stworzenia własnych przedmiotów w technologii 3D. Po warsztatach otrzymali efekt swojej pracy w formie pamiątkowych wydruków oraz dyplom potwierdzający udział w zajęciach. Młodzież z klas starszych miała okazję zobaczyć prezentacje szkół i możliwości jakie niesie za sobą kształcenie w szkołach ponadpodstawowych technicznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z organizacji i efektów przeprowadzonego projektu. Uczniowie biorący udział w warsztatach jak również nauczyciele (opiekunowie) wypowiadali się bardzo pozytywnie nt. zajęć. Uczniowie naszej szkoły chcą uczestniczyć w zajęciach cyklicznych, które również organizuje Fundacja. Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą długofalową współpracę. Cieszymy się, że są organizacje, które wspierają edukację. Z pełnym przekonaniem polecamy innym szkołom współpracę z Fundacją ZIEMIA I MY.
Joanna Zielenkiewicz - Dyrektor SP 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce
W imieniu swoim, nauczycieli oraz uczniów pragnę wyrazić wielkie wyrazy uznania dla zespołu pracowników Fundacji ZIEMIA I MY, którzy w roku szkolnym 2020-2021 realizowali w naszej szkole zajęcia w ramach projektu „KSZTAŁTOWANIE WŚRÓD MŁODZIEŻY KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI POPRZEZ REALIZACJĘ WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Na szczególne podkreślenie zasługują wysokie kompetencje zarówno osób, które uzgadniały ze szkołą warunki realizacji, jak też osób prowadzących zajęcia. Łatwa szybka komunikacja między pracownikami szkoły, a pracownikami fundacji, połączona z dużym zrozumieniem potrzeb i możliwości szkoły, niezwykle ułatwiała współpracę. Bardzo atrakcyjna forma zajęć dla uczniów oraz ich tematyka związana z drukiem 3D, niewątpliwie znacząco wpłynęła na podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Zielonce. Dodatkowym atutem prowadzonych zajęć było stworzenie możliwości do odniesienia sukcesu przez każdego ucznia i przekazanie szkole prac wykonanych podczas warsztatów. Wysoko cenimy sobie współpracę z Fundacją ZIEMIA I MY.
Małgorzata Zych - Dyrektor SP 2 w Zielonce im. M. Kopernika
Firma DMG MORI jest jednym z największych producentów obrabiarek do metalu oraz producentem sterowanych numerycznie centrów tokarskich i frezarek. Oferowane przez nas produkty obejmują maszyny, usługi przemysłowe oraz oprogramowanie i rozwiązania energetyczne. Naszym celem są również działania wspierające edukację, dlatego też rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją ZIEMIA I MY, w ramach projektu „Szkolenia dla nauczycieli – zapobieganie skutkom COVID-19 w rozwoju edukacji w warszawskich placówkach edukacyjnych”, braliśmy udział w konferencji online organizowanej w ramach w/w projektu kierowanej do Nauczycieli z województwa mazowieckiego w której uczestniczyło 80 osób. Celem przedmiotowym Fundacji, jak i samej firmy DMG MORI jest między innymi podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii oraz wdrażania kompetencji przyszłości. Fundacja ZIEMIA I MY wywiązała się znakomicie ze swoich zadań. Kompetentni i zorientowani na jakość i dobry wynik pracownicy stanowili gwarancję wzorowej organizacji bezbłędnego przeprowadzenia wspomnianego przedsięwzięcia. Współpraca z Fundacją przebiegała sprawnie, pomimo specyficznej sytuacji oraz konieczności realizowania licznych zadań wyłącznie w trybie zdalnym. Utrudnione warunki działania pokazały, że Fundacja Ziemia i My jest sprawdzonym i wiarygodnym partnerem, z którym każda firma może budować swoje relacje pozabiznesowe. Z tego powodu planujemy w dalszym ciągu podejmować wspólne działania z Fundacją w celu rozwoju polskiej edukacji, dążąc do zapewnienia młodym ludziom udanego startu w zawodzie, a przedsiębiorcom – wykwalifikowanej kadry posiadającej umiejętności niezbędne w danej branży. Polecamy współpracę z Fundacją ZIEMIA I MY innym przedsiębiorcom.
Marek Osiński - Prezes Zarządu DMG MORI
List referencyjny Mennica Polska od 250 lat jest liderem w produkcji monet i numizmatów. Znajduje się w pierwszej trójce najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, co pozwala skutecznie promować markę Mennicy Polskiej w najodleglejszych zakątkach globu. Produkowane przez Mennicę monety zdobywają prestiżowe wyróżnienia w najważniejszych konkursach branżowych. Jest producentem monet obiegowych i kolekcjonerskich dla Narodowego Banku Polskiego oraz pieczęci urzędowych i herbowych. Wytwarza najwyższej jakości insygnia władzy samorządowej oraz medale okolicznościowe. Jest jedynym producentem złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. W ramach Grupy Kapitałowej uczestniczy również w obrocie metalami szlachetnymi. Rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją Ziemia i My w 2019r. poprzez organizację wycieczek dydaktycznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych m.in. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 mieszczącego się przy ulicy Wiśniowej 56 w Warszawie w dniu 26 września 2019 r. Fundacja Ziemia i My działa na rzecz podnoszenia kompetencji przez młodzież i nauczycieli w rzeczywistym środowisku pracy w przemyśle. Tworzy partnerstwa między instytucjami publicznymi i prywatnymi. Zapewnia możliwości pozyskania odpowiednich umiejętności zawodowych dostosowanych do rynku pracy, indywidualnych zainteresowań i predyspozycji ucznia. Buduje inicjatywy i programy nauczania, które przygotowują młode osoby do odnoszenia sukcesów na rynku pracy z wzajemną korzyścią dla przedsiębiorstw. Zrzesza ekspertów, specjalistów, pasjonatów i doświadczonych praktyków oraz przedstawicieli świata nauki i biznesu. Z pełną świadomością polecamy Fundację ZIEMIA I MY jako doświadczonego, solidnego i sumiennego organizatora wycieczek dydaktycznych. Mamy również nadzieję na kontynuację tego typu współpracy.
Siemowit Kalukiewicz - Dyrektor Produkcyjno -Operacyjny MENNICY POLSKIEJ S.A.
Fundacja ZIEMIA I MY współpracuje z KUKA w zakresie wspólnych działań CSR, takich jak organizowanie Webinariów promujących nowoczesne technologie (w tym robotykę) wśród nauczycieli i młodzieży. Planowane jest również współorganizowanie szkoleń dla nauczycieli z serii "Zapobieganie skutkom Covid 19 w rozwoju edukacji w Warszawskich placówkach edukacyjnych" oraz uczestnictwo i pokaz robotów w trakcie konferencji związanej z powyższym. KUKA oraz Fundacja ZIEMIA I MY posiadają porozumienie nt. współpracy w zakresie działań CSR oraz kształcenia zawodowego młodzieży. Wspólnie z Fundacją KUKA będzie nadal dążyć do polepszania jakości edukacji w Polsce oraz odpowiedniego przygotowania absolwentów do rynku pracy. W przyszłości planowane są również wspólne działania proekologiczne oraz prospołeczne organizowane w firmie KUKA z pomocą Fundacji. Dotychczasowa współpraca z Fundacją ZIEMIA I MY oceniana jest bardzo pozytywnie.
Tomasz Nowak - Dyrektor KUKA CEE Gmbh
Fundacja ZIEMIA I MY wspiera naszą firmę usługami doradczymi oraz przy wspólnych projektach dotyczących edukacji młodzieży w zakresie mechatronika i pracowników ROLSTAL w zakresie czystszej produkcji. Dzięki Państwa pracy i mobilizacji udało się zorganizować wiele spotkań, które miały ogromny wpływ na funkcjonowanie naszej firmy oraz jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Działania fundacji dążą do zapewnienia młodzieży dostępu do wysokiej jakości edukacji, zastosowania rozwiązań budujących ścisłe kontakty pomiędzy sektorem szkolnictwa a rynkiem pracy oraz tworzenie lepszych warunków startu zawodowego młodzieży niezależnie od uwarunkowań społeczno -ekonomicznych. Głównym obszarem współpracy jest realizacja praktycznej nauki zawodu, która może odbywać się u pracodawcy. Ponadto dzięki porozumieniom z Fundacją, a pracodawcami możliwe jest efektywne dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz poprawa jakości kształcenia. realizowane jest kształcenie młodocianych pracowników polegające na oddzieleniu kształcenia teoretycznego od praktycznego. Stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkołach oraz stwarzanie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów jest celem Fundacji ZIEMIA I MY. Obecnie realizujemy projekt mający na celu ochronę środowiska, który znacznie wpływa nie tylko na edukację pracowników w zakresie ochrony środowiska ale również na oszczędności w naszej spółce. Na podstawie dotychczasowej współpracy z Fundacją ZIEMIA I MY pozytywnie oceniamy pracę Zarządu Fundacji oraz jakość świadczonych usług. Rekomendujemy współpracę na wielu poziomach, edukacyjnym, biznesowym, szkoleniowym, doradczym. Serdecznie dziękujemy za wysiłek, trud i zaangażowanie w działania naszej firmy.
Marcin Pawłowski - Prezes Zarządu firmy ROLSTAL Pawłowski
Współpracujemy z Fundacją ZIEMIA I MY od roku, dzięki naszym wspólnym projektom, szkoleniom dla nauczycieli i uczniów szkół technicznych, zaangażowaniu zarządu oraz osób pracujących w Fundacji tworzymy efektywny system przejścia z edukacji do zatrudnienia. Wspólnie dążymy do rozwoju kapitału intelektualnego i wykorzystania go dla tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Ułatwienia dostępu do edukacji wszystkim na każdym etapie życia. Stałego podnoszenia kompetencji i kwalifikacji oraz zwiększenia dostępności dla młodzieży do wejścia na rynek pracy. Niezwykle istotna sfera edukacji zawodowej wymaga międzysektorowej współpracy na rzecz mobilności uczniów, szczególnie pomiędzy nauką, biznesem, kulturą, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Fundacja ZIEMIA I MY wspiera nas swoimi kontaktami zarówno w sektorze biznesu jak i edukacji. Polecamy Fundację do współpracy ze szkołami i CKZ-ami i innymi instytucjami. Zawsze rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków, zadania realizują terminowo, wspierają nauczycieli, młodzież i nas. Profesjonalni trenerzy z branży przemysłowej z Fundacji ZIEMIA I MY zawsze podnoszą jakość edukacji. Wspólnie dążymy do wyposażenia uczniów i nauczycieli w kompetencje potrzebne we współczesnym świecie. Promowania i wsparcia rozwoju zawodowego najlepszych nauczycieli oraz rozszerzenia cyfryzacji szkół wspierających jakość procesu nauczania. Podniesienia prestiżu szkolnictwa zawodowego oraz profesjonalnego doradztwa zawodowego dla uczniów co przekłada się znacznie na wejście na rynek pracy dla absolwentów. Wzmacnianie roli nauczyciela w kreowaniu kapitału ludzkiego i społecznego oraz wykorzystanie innowacyjnych działań w procesie nauczania to mocne strony Fundacji.
Artur Mach - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Fundacja Ziemia i My
ul. Szlachecka 2
03-259 Warszawa
NIP:
Mazowieckie
KRS:
0000794939
REGON:
38415286700000