Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Reklama
Wsparcie w udzielaniu zamówień w projektach UE

Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zasady konkurencyjności w projektach dofinansowanych z EFS.

Jako osoba posiadająca doświadczenie w kontroli procedur przeprowadzanych w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS i FS ,w szczególności zasady konkurencyjności, proponuję wsparcie w zakresie:

procedury odwołania od decyzji podmiotów kontrolujących w zakresie naruszenia przepisów przy przeprowadzaniu postępowań (obarczone korektą finansową).

kompleksowej obsługi postępowania bądź wybranego etapu, który sprawia trudność zamawiającym (w szczególności: przygotowanie dokumentacji, publikacja w Bazie konkurencyjności, udzielanie wyjaśnień, badanie i ocena ofert);

Cennik usług
kompleksowa obsługa procedury
700 do 1500 PLN netto
przygotowanie odwołania
od 1000 PLN netto
Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Adres biura:
Manufaktura Zamówień
ul.
NIP:
7772586185