Usługi dla NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Reklama
Reklama
Dostępność cyfrowa, audyt dostępności, budowanie dostępnej rzeczywistości, kursy i szkolenia dla osób z niepełnosprawnością wzroku
Widoczny monitor laptopa. Na nim kwestionariusz z zaznaczonymi co niektórymi polami. Widoczna dłoń osoby wskazującej na monitor trzymanym przez siebie długopisem

Widoczny monitor laptopa. Na nim kwestionariusz z zaznaczonymi co niektórymi polami. Widoczna dłoń osoby wskazującej na monitor trzymanym przez siebie długopisem

Autor/źródło: Canva

Jest to rekomendacja otrzymana od Centrum Kultury ,,Scena to Dziwna'' z Gniezna za przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej.

Jest to rekomendacja otrzymana od Centrum Kultury ,,Scena to Dziwna'' z Gniezna za przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej.

Rekomendacja od Centrum Kultury w Lublinie po przeprowadzeniu audytu dostępności cyfrowej strony www.ck.lublin.pl

Rekomendacja od Centrum Kultury w Lublinie po przeprowadzeniu audytu dostępności cyfrowej strony www.ck.lublin.pl

Miniatura Widoczny monitor laptopa. Na nim kwestionariusz z zaznaczonymi co niektórymi polami. Widoczna dłoń osoby wskazującej na monitor trzymanym przez siebie długopisem
Miniatura Jest to rekomendacja otrzymana od Centrum Kultury ,,Scena to Dziwna'' z Gniezna za przeprowadzenie audytu dostępności cyfrowej.
Miniatura Rekomendacja od Centrum Kultury w Lublinie po przeprowadzeniu audytu dostępności cyfrowej strony www.ck.lublin.pl

Dostępność cyfrowa to możliwość swobodnego korzystania z serwisów internetowych, aplikacji mobilnych i szerzej treści cyfrowych przez różne grupy użytkowników. To rozwiązania, które uwzględniają potrzeby osób z niepełno sprawnościami, ale nie oznacza że tylko one mogą z tych rozwiązań korzystać. Wiele z nich jest przydatne dla innych grup użytkowników.

Audyt dostępności cyfrowej polega na dogłębnym przeanalizowaniu strony internetowej >lub aplikacji pod względem wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2018roku (zwanej dalej „Ustawą o dostępności cyfrowej”). Ustawa ta odnosi się do części kryteriów standardu dostępności treści internetowych WCAG 2.1. Dokładniej do kryteriów poziomu A i AA tego standardu. Łącznie jest to 49 kryteriów, których spełnienie należy ustalić poprzez audyt stron serwisu internetowego lub elementów aplikacji mobilnej.

Ustawa o dostępności cyfrowej wymienia szczegółowo kto i w jakich okolicznościach obligowany jest do wykonania audytu cyfrowego, są to:

  • jednostki sektora finansów publicznych
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
  • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  • posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  • nadzorują organ zarządzający, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
  • związki tych podmiotów,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Podmioty te muszą przestrzegać ustawy o dostępności cyfrowej o ile posiadają stronę internetową lub aplikację mobilną.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie usług audytu dostępności.

Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Fundacja Strefa Innowacji
ul. Przy Forcie 12/39
02-495 Warszawa
NIP:
5223056201
KRS:
0000605618
REGON:
363891087