Usługi dla NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Pieniądze dla fundacji/stowarzyszeń z woj. warmińsko-mazurskiego

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Inne firmy wyróżniona w tej kategorii
Warszawa
Reklama
Dofinansowanie dla fundacji/stowarzyszeń z woj. warmińsko-mazurskiego

Od 2022-04-28 do 2022-05-12 potrwa nabór wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Ogłoszony konkurs dotyczy Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe,  nr konkursu RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22.

Dofinansowanie w konkursie można pozyskać na:

  1. Realizację usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in.: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, organizacje i wsparcie grup samopomocowych, wsparcie ofiar przemocy domowej, usługi opiekuńcze, asystenckie, finansowanie pobytu w mieszkaniach treningowych i wspieranych, wsparcie umiejętności społecznych, tworzenie świetlic, klubów dla dzieci i młodzieży, socjoterapię i wiele innych.
  2. Realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora)                                                                                                                                                                                      Link do konkursu: 

https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7862/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-konkurs-nr-rpwm110203-iz00-28-00122

Przygotuję i złożę wniosek dla zainteresowanej fundacji/stowarzyszenia.

Zapraszam serdecznie do kontaktu.

Szczegółowe informacje: 

katarzynakaluba@wp.pl

tel. 502 940 005.

Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Adres biura:
Pieniądze dla fundacji/stowarzyszeń z woj. warmińsko-mazurskiego
ul.
NIP:
6151140825