Usługi dla NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Reklama
opracowywanie wniosków w ramach zadań zlecanych PFRON - szkolenia online

Celem szkolenia online  jest :

  • zdobycie przez jego uczestników podstawowych  informacji na temat opracowywania wniosków w ramach zadań zlecanych PFRON 
  • poznanie możliwości pozyskania dofinansowania  dla wybranych przedsięwzięć, najważniejszych zasad związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego, obsługi  Generatora Wniosków,
  • poznanie  przykładów najczęstszych błędów lub nieprawidłowości, jakie mogą się w toku aplikowania oraz późniejszej realizacji projektu pojawić.  

Rodzaj zadań objętych konkursem:

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

1. wejścia osób niepełnosprawnych na rynek pracy

2. zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych

3. wzrostu aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia

4. zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji

5. poprawy jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych

6. upowszechniania pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności

Adresaci szkolenia: 

Propozycja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych osób chcących zdobyć wiedzę  na temat aplikowania o środki  w ramach konkursów PFRON.

Prowadzący szkolenie: 

  • trenerzy Fundacji KCR z wieloletnim doświadczeniem w pracy w ngo,  opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł publicznych, w tym m.in.  ze środków PFRON.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM w terminie (do wyboru): I termin: 27 i 29 sierpnia 2022r.  w godz. 16.00-18.30 oraz II termin:  05 i 06 września 2022r. w godz.  10.00- 12.30.  Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w trakcie opracowywania wniosku (po ogłoszeniu konkursu, które planowane jest w październiku 2022r.)  

Cena uczestnictwa w szkoleniu: 650 zł. od osoby.

Zainteresowanych prosimy o wstępną deklarację uczestnictwa (wraz z podaniem terminu)  na adres mailowy: fundacja.kcr@gmail.com  do dnia 14.08.2022 r. 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju

Dane kontaktowe
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Fundacja Karkonoskie Centrum Rozwoju
ul. WIEJSKA 29
58-500 Jelenia Góra
NIP:
611-27-77-837