Usługi dla NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Brak danych o obsługiwanych organizacjach
Reklama
Inne firmy wyróżniona w tej kategorii
Reklama
EKO AUDYT Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnym audycie ekologicznym.
Na zdjęciu znajduje się napis Eko audyt na tle drzew oraz logotypy projektowe.

Na zdjęciu znajduje się napis Eko audyt na tle drzew oraz logotypy projektowe.

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej do udziału w bezpłatnym audycie ekologicznym. 
Celem tego działania jest zmniejszenie wydatków na media i zakupów towarów, a tym samym ograniczenie wpływu Państwa podmiotu na środowisko naturalne. 

Oferujemy Państwu: 

  • eko audyt biura lub przestrzeni usługowej (nie dotyczy to przestrzeni gastronomicznej) w wybranych obszarach: energia elektryczna, gaz, ogrzewanie, woda, zasoby,

  • przygotowanie dokumentu po audycie wraz z rekomendacjami.

Podmioty ekonomii społecznej (PES) to:
a) spółdzielnie socjalne;
b) warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej;
c) centra integracji społecznej i kluby integracji społecznej;
d) spółdzielnie pracy, w tym spółdzielnie inwalidów i spółdzielnię niewidomych, oraz spółdzielnie produkcji rolnej;
e) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych;
f) podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do eko audytu PES z powiatów: warszawskiego, otwockiego, grodziskiego, nowodworskiego, warszawsko-zachodniego, mińskiego, wołomińskiego, legionowskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego i żyrardowskiego. Mamy ograniczoną liczbę miejsc. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Czas realizacji audytu to wybrane dwa-trzy miesiące między październikiem 2023 roku a listopadem 2024 roku. 

Aby wykonać to zadanie będziemy potrzebować od Państwa: rzutu pomieszczeń (jeśli nie są dostępne rysunki techniczne, to wystarczy prosty szkic), informacji o wysokości rachunków za media za ostatni rok, deklaracji, że zaoszczędzone środki będą zainwestowane w rozwój Państwa podmiotu lub przekazane na rzecz pracowników np. na rozwój, integrację lub premie - jest to ważne, żeby zmiana została utrwalona przez osoby pracujące, wskazania osoby do kontaktu, wyboru 3 osób z różnych działów w celu przeprowadzenia wywiadów. Jeśli rozmowa ma dotyczyć zasobów, wtedy poprosimy o wskazanie także osoby, która zajmuje się zaopatrzeniem biura, przekazania kontaktu do firmy/osoby sprzątającej, rozesłania ankiety przygotowanej przez nas wśród pracowników i pracowniczek, możliwości odwiedzenia pomieszczeń Państwa podmiotu, aby dokonać pomiarów, jeśli to możliwe - dostępu do liczników, informacji o wysokości rachunków za kolejne 12 miesięcy. 

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych realizuje to działanie w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie 1” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  Projekt zakłada wsparcie sektora ekonomii społecznej na obszarze funkcjonowania Warszawskiego OWES, Podwarszawskiego OWES oraz LOWES, w subregionie 1 obejmującym subregiony warszawski, warszawsko-zachodni, warszawsko-wschodni oraz żyrardowski. 

Formularz zgłoszeniowy: https://fise.org.pl/eko-audyt/

Dane kontaktowe
Telefon:
Pokaż
E-mail:
Pokaż
Strona internetowa:
Pokaż
Adres biura:
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
ul.
NIP:
5251007953