Usługi dla NGO - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jakie są źródła finansowania działań NGO? Dowiedz się 28.02 o 15.00 na #ngoplLIVE. Dołącz >

Reklama
Inne firmy wyróżniona w tej kategorii
Reklama
Creating tangible tools for nonprofits to empower volunteers / Tworzenie namacalnych narzędzi dla organizacji nonprofit w celu wzmocnienia pozycji wolontariuszy
Resourcevol logo

Resourcevol logo

Autor/źródło: Nicola Lake

An illustration of a laptop sitting on a desk in front of a window, with the Resourcevol logo in the top left and a dialog box in the foreground encouraging viewers to subscribe for new resources

An illustration of a laptop sitting on a desk in front of a window, with the Resourcevol logo in the top left and a dialog box in the foreground encouraging viewers to subscribe for new resources

Autor/źródło: Nicola Lake (background image created by AI)

Cover page for remote training guide

Cover page for remote training guide

Autor/źródło: Nicola Lake

Adjustments workflow diagram, shows all steps of the process from start to end.

Adjustments workflow diagram, shows all steps of the process from start to end.

Autor/źródło: Nicola Lake (background image created by AI)

Cover page for enabling volunteering guide

Cover page for enabling volunteering guide

Autor/źródło: Nicola Lake

Miniatura Resourcevol logo
Miniatura An illustration of a laptop sitting on a desk in front of a window, with the Resourcevol logo in the top left and a dialog box in the foreground encouraging viewers to subscribe for new resources
Miniatura Cover page for remote training guide
Miniatura Adjustments workflow diagram, shows all steps of the process from start to end.
Miniatura Cover page for enabling volunteering guide

Does your organisation need help with volunteer recruitment, induction or training? Resourcevol offers nonprofits a wide selection of practical, inclusive resources alongside bespoke consultation services, designed to provide tangible support and impactful results. These valuable tools enable a proactive approach to volunteer involvement, helping nonprofits empower volunteers with the knowledge and skills needed to get the most out of their roles.

Get in touch today so we can help your organisation achieve its aims effectively and efficiently with empowered volunteers! (Location is not an issue as our services are fully remote.)


Czy Twoja organizacja potrzebuje pomocy w rekrutacji, wdrażaniu lub szkoleniu wolontariuszy? Resourcevol oferuje organizacjom non-profit szeroki wybór praktycznych, włączających zasobów wraz z dostosowanymi do indywidualnych potrzeb usługami konsultacyjnymi, zaprojektowanymi w celu zapewnienia wymiernego wsparcia i imponujących wyników. Te cenne narzędzia umożliwiają proaktywne podejście do zaangażowania wolontariuszy, pomagając organizacjom non-profit wyposażyć wolontariuszy w wiedzę i umiejętności potrzebne do maksymalnego wykorzystania ich roli.

Skontaktuj się już dziś, abyśmy mogli pomóc Twojej organizacji skutecznie i wydajnie osiągnąć swoje cele dzięki upełnomocnionym wolontariuszom! (Lokalizacja nie ma znaczenia, ponieważ nasze usługi są w pełni zdalne.)

Cennik usług
Price per hour of work / Cenę godziny pracy
From/od 100 PLN
Opinie klientów (1)
So excited for Nicola’s new venture and the tangible difference it will make to non-profits looking to develop and grow their volunteers. Nicola was a real asset to our team, considerate, strategic, data led and innovative. Would recommend to all non-profits who work with volunteers to reach out and start a conversation. --- Jestem bardzo podekscytowany nowym przedsięwzięciem Nicoli i wymierną różnicą, jaką przyniesie organizacjom non-profit chcącym rozwijać i rozwijać swoich wolontariuszy. Nicola była prawdziwym atutem naszego zespołu, była rozważna, strategiczna, oparta na danych i innowacyjna. Poleciłbym wszystkim organizacjom non-profit, które współpracują z wolontariuszami, nawiązanie kontaktu i rozpoczęcie rozmowy.
Sophie Tebbetts, CEO, FoodCycle (UK)
Dane kontaktowe
E-mail:
Pokaż
Adres biura:
Resourcevol
ul.
NIP:
9581730583